تاییده دانشگاه نیرایست توسط وزارت بهداشت ایران (NEU)

دانشگاه نیرایست (Near East University) اطلاعات زیر در خصوص متقاضیان تحصیل در دانشگاه NEU در پی بازدید معاون محترم بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب آقای دکتر مقتدایی از دانشگاه خاور نزدیک قبرس (NEU) و تایید آن – مشروط به همکاری مشترک می باشد. منحصراً با دانشگاه علوم پزشکی ایران – توسط وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

تاییده دانشگاه نیر ایست (NEU) توسط وزارت بهداشت ایران

  1.  همانطور که در تفاهم نامه همکاری مشترک بین IUMS و NEU آمده است، پذیرش متقاضیان ایرانی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران و بر اساس ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی اداره خدمات آموزشی وزارت بهداشت انجام خواهد شد. سلامتی. تمامی رشته های تحصیلی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن دانشگاه در قبرس تحصیل خواهند کرد. تنها معقول است که مدارک فارغ التحصیلانی که شرایط لازم را ندارند قابل بررسی نباشد.
  2.  برنامه ریزی برای ایجاد دوره های مشترک بین دانشگاه خاور نزدیک و دانشگاه علوم پزشکی ایران در دست اقدام است.