bb4c229765ecf14b7c8c5cfd5e926f6a 1

برنامه های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

Faculty of Law

دانشکده حقوق

  • 1
  • رشته: نظام های حقوقی تطبیقی
    مشترک با university of Bologna ایتالیا
  • مدرک: دکتری
  • طول دوره: 5سال
  • شهریه سالانه دکتری: 5560$

ثبت درخواست و ارتباط با ما