colored logo

برنامه های آموزشی دانشگاه بین المللی قبرس CIU

Department of Civil Engineering

مهندسی عمران

  • 1
  • رشته: برنامه مهندسی عمران
  • لیسانس
  • طول دوره کارشناسی: 4 سال
  • شهریه سالانه کارشناسی: 1726 یورو
  • 2
  • رشته: مهندسی محیط زیست
  • لیسانس
  • طول دوره کارشناسی: 4 سال
  • شهریه سالانه کارشناسی: 1726 یورو

ثبت درخواست و ارتباط با ما