bb4c229765ecf14b7c8c5cfd5e926f6a 1

برنامه های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

Faculty of Education

دانشکده آموزش

 • 1
 • رشته: آموزش زبان انگلیسی
 • مدرک: ارشد، دکتری
 • طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 2
 • رشته: فن آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش
 • مدرک: ارشد، دکتری
 • طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 3
 • رشته: مدیریت گردشگری
 • مدرک: ارشد، دکتری
 • طول دوره ارشد: 2 سال

  طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه ارشد: 3260$
  شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 4
 • رشته: هتلداری (آنلاین)
 • مدرک: دکتری
 • طول دوره دکتری: 5 سال

 • شهریه سالانه دکتری: 5560$
 • 5
 • رشته: کامپیوتر و فن آوری آموزش
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره کارشناسی: 4 سال

 • شهریه سالانه کارشناسی: 4830 $

ثبت درخواست و ارتباط با ما