bb4c229765ecf14b7c8c5cfd5e926f6a 1

برنامه های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

Faculty of Arts & Sciences

دانشکده علوم پایه 

  • 1
  • رشته: علم آمار
  • مدرک: لیسانس
  • طول دوره: 4 سال
  • شهریه: 20160 $
  • 2
  • رشته: شیمی
  • مدرک: لیسانس
  • طول دوره: 4 سال
  • شهریه: 20160 $

ثبت درخواست و ارتباط با ما