bb4c229765ecf14b7c8c5cfd5e926f6a 1

برنامه های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

Faculty of Art & Architecture

دانشکده هنر و معماری

 • 1
 • رشته: معماری
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه سالانه: 5540 $
 • 2
 • رشته: معماری داخلی
 • مدرک: لیسانس
 • طول دوره: 4 سال
 • شهریه سالانه : 5540 $
 • 3
 • رشته: معماری با تز
 • مدرک: فوق لیسانس
 • طول دوره: 2 سال
 • شهریه سالانه: 1753 $
 • 4
 • رشته:معماری بدون تز
 • مدرک: فوق لیسانس
 • طول دوره: 1.5 سال
 • شهریه سالانه: 1753 $

ثبت درخواست و ارتباط با ما