1 . KIBRIS ADA KENT ÜNİVERSİTESİ دانشگاه اداکنت قبرس

دانشگاه ادا کنت

دانشگاه اداکنت قبرس، توسط جمهوری ترکیه در قبرس شمالی است که در سال 2015 و با کمک گروه آموزش اروپایی تأسیس شد که سابقه ای بیش از سی سال در زمینه تحصیلات عالی دارد و با چشم اندازی جهانی شعبه اصلی آن در استانبول واقع شده است.

  1. ابن دانشگاه در جزیره قبرس، سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ترک قبرس شمالی داشته است.

  2. دانشگاه ادا کنت قبرس با کادر علمی برجسته از اعضای دانشگاهی از قبرس، ترکیه و کشورهای مختلف در سراسر جهان؛ حدود 2 سال است که با 7 دانشکده و 1 مدرسه حرفه ای و در مجموع 29 رشته در مقطع کارشناسی و کاردانی در سطح بین المللی به کار خود ادامه می دهد.

دارای شش دانشکده اصلی:

  1. دندان پزشکی 
  2. حقوق 
  3. آموزش
  4. علوم بهداشتی
  5. داروسازی 
  6. بازرگانی و اقتصاد

2. دانشگاه اداکنت قبرس KIBRIS ADA KENT ÜNİVERSİTESİ

ثبت درخواست و ارتباط با ما