و تحصیل در دانشگاه های قبرس

دانشگاه ملی قبرس

هر توضیحاتی که لازم هست را میتوان درباره دانشگاه اینجا نوشت.